Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Màster (2 Experts Universitaris + Prácticum):

  • 3.950€ inscripcions fins el 27 de juliol de 2022
  • 4.300€ inscripcions posteriors el 27 de juliol de 2022

Matrícula parcial:

  • Expert Universitari: 2100€
  • Prácticum 470*

*Només una vegada cursats els 2 Experts universitaris. 

Modalitats de pagament:

El pagament del màster se pot realitzar fins en 6 terminis. En el cas dels experts universitaris en 3 terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui impartir.

Es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació, Estudi propi, Humanitats, Màster, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta