Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

  • El màster es durà a terme del 18 d'octubre de 2022 al juny del 2023, dimarts i dijous de 16 a 20h. 
  • Expert Universitari en Avaluació i Tecnologia Educativa Aplicada a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) del 18 octubre de 2022 a abril de 2023
  • Expert Universitari en Competència Lingüística a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) del 18 octubre de 2022 a juny de 2023

Seguiment del curs

El curs es pot realitzar:

  • Presencial: La presencialitat requerida del màster i experts se realitzarà a l'edifici Sa Riera (Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 2n. 07012 Palma, Illes Balears)
  • Presencialitat virtual: les sessions se realitzaran de forma síncrona amb presencialitat virtual i se seguiran a través de ZOOM

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

Curs, Educació, Estudi propi, Humanitats, Màster, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta