Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Direcció i coordinació

  • Direcció:  Pedro Guijarro Fuentes, catedràtic de llengua espanyola del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB.
  • Coordinació: Magdalena Torrens Llabres, directora d'ELE USAL Mallorca

Professorat

Camargo Fernández, Laura. Doctora i professora titular de llengua espanyola de la Universitat de la Illes Balears amb una llarga trajectòria acadèmica impartint docència de grau i postgrau. Especialista en pragmàtica i ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. 

Cortés Pomacóndor, Susana. Doctora i professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de la Illes Balears amb una llarga trajectòria acadèmica impartint docència de grau i postgrau. Especialista en fonètica i fonologia i adquisició de llengües en contextos multilingües. 

García Alcaraz, Estela. Doctora i professora de llengua espanyola de la Universitat de la Illes Balears amb gran experiència impartint docència de grau i d'espanyol com a llengua estrangera. Especialista en morfosintaxis i ensenyament i aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera.

Guijarro Fuentes, Pedro. Doctor i catedràtic de llengua espanyola de la Universitat de les Illes Balears amb una distingida llarga trajectòria acadèmica impartint docència de grau, postgrau i d'espanyol com a llengua estrangera en centres nacionals i internacionals. Especialista en morfosintaxis i ensenyament i aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera.

López Vilches, Sandra. Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Granada i Màster en Estudis Hispànics per la Universidad de Cádiz. Mòdul específic en espanyol com a segona llengua. Cap d'estudis i professora en ELE USAL Mallorca, responsable de la formació de professors ELE i dels exàmens DELE, CCSE i SIELE. Àmplia experiència en la docència d'ELE.

Rost Bagudanch, Assumpció. Doctora i professora titular de llengua espanyola de la Universitat de la Illes Balears amb una llarga trajectòria acadèmica impartint docència de grau i postgrau. Especialista en fonètica i fonologia de l'espanyol. 

Varo Domínguez, Daniel. Llicenciat en Traducció i Interpretació d'anglès i francès per la Universitat de Màlaga i Màster en Ensenyament d'Espanyol com a llengua estrangera per la Universitat de Sevilla. Cap d'estudis i professor en ELE USAL Mallorca, responsable de la coordinació acadèmica i de la gestió de l'equip docent. Especialista en l'ús de xarxes socials a l'aula.

Viveros Guzmán, Sergio. Doctor i professor de didàctica de la llengua espanyola de la Universitat de la Illes Balears on imparteix docència de grau i d'espanyol com a llengua estrangera. Especialista en l'ensenyament i aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera amb especial èmfasi en la competència intercultural i pragmàtica. 

Curs, Educació, Estudi propi, Humanitats, Màster, Semipresencial, UIBTalent