Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS). 2022/23

Modalitat

El curs es pot realitzar de forma presencial o en linia

Les classes presencials teòriques, els exàmens i els seminaris es realitzaran també de manera síncrona en línia, la qual cosa assegura una metodologia flexible i la possibilitat que es matriculin a aquest curs estudiants de Menorca i Eivissa, o d'altres indrets d'Espanya i altres països.

S’impartiran un total de 10 hores de classes pràctiques de simulació, i un total de 35 hores de pràctiques, mitjan la participació dels estudiants en processos de mediació penal amb mediadors experts i també en experiències dins l'àmbit d'Institucions Penitenciàries.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal assistir al manco al 80% de les sessions impartides.

L'avaluació es realitzarà amb exàmens tipus test i caldrà presentar una memòria explicativa de les pràctiques realitzades.

Horari

Es durà a terme els dimarts i dijous de 16 a 20 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores.

Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta