Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS). 2022/23

Continguts

PART 1 La solució del conflicte entre les mateixes parts

 • La Solució del conflicte entre les parts (1ECTS)
  • Habilitats socials en situacions tibants
  • Quin és el teu perfil professional del maneig del conflicte?
 • Tècniques de negociació (1 ECTS)
  • La negociació
  • Habilitats socials generals de resolució de conflictes

PART 2 La Solució del conflicte mitjançant la intervenció d'un tercer

 • El procés penal (2 ECTS)
  • La funció jurisdiccional i el seu enquadrament constitucional
  • El procés penal
  • Procés penal i mediació
 • Mediació penal (I): Procediment (2 ECTS)
  • Introducció a la mediació
  • Models de mediació
  • Àmbits de la mediació
  • El procés de mediació
  • Perfil del mediador
  • Mediació en el Dret penal juvenil
 • Mediació penal (II): Aspectes substantius (2 ECTS)
  • Àmbit objectiu de la mediació penal
  • Àmbit subjectiu de la mediació penal
  • Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal
 • Mediació penitenciària (2 ECTS)
  • El procés penal després de la sentència condemnatòria
  • L'execució de la sentència al procés penal
  • Ingrés a la presó i règims penitenciaris
  • Mediació penal penitenciària
 • Mediació sanitària (2 ECTS)
  • La responsabilitat penal sanitària. Peculiaritats substantives processals
  • Àmbit de la mediació sanitària intraprocessal
  • Mitjans, procediments i fi de mediació sanitària  processal

PART 3 Aspectes socials de la solució de conflictes

 • L’acompanyament social (2 ECTS)
  • Introducció: l’acompanyament social, objectius i processos
  • Atenció social i acompanyament a persones adultes
  • Menors infractors
  • La violència intrafamiliar
Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta