2022-2023 Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS). 2022/23

La mediació és el mitjà de justícia restaurativa més demandat en l'actualitat. Aquest títol, ofereix una formació teòrica i pràctica als estudiants en l'àmbit de la mediació penal, aportant-los coneixements que no els resulta possible obtenir quan cursen el Grau de Dret ni, en molts de casos, en altres postgraus, que només cobreixen de forma parcial els seus continguts: mediació penal, penitenciària, juvenil i sanitària.

El títol consta de 16 crèdits, on s'estudien de forma equilibrada tots aquells aspectes que tenen a veure amb els mitjans jurídics de gestió del conflicte: l'estudi del conflicte i la seva resolució per part de les pròpies parts mitjançant la negociació, el procés penal i l'enquadrament de la mediació en el si del mateix i l'anàlisi de la mediació en sí mateixa i dels diferents àmbits de les ciències penals on s’exerceix. Igualment, s’abordaran totes aquelles eines més específiques destinades a l'exercici pràctic de la mediació penal: qualitats personals, capacitació, maneig d'habilitats, tècniques de mediació i altres competències que necessita un professional per a dedicar-se a l'exercici de la mediació en el marc del Dret penal. Això, a més, amb un valor afegit: el caràcter especialitzat i interdisciplinari de l'equip docent i dels propis continguts que s’imparteixen i la realització d’un nombre important de pràctiques internes i externes tant a despatxos de professionals com a l’àmbit d’institucions penitenciàries.

Adreçat a

A llicenciats o graduats en Dret, Treball Social, Educació Social, Psicologia, Professionals Sanitaris i membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que desitgin obtenir un coneixement interdisciplinari i global en l'àmbit de la mediació penal.

A més, també constitueix una actualització i formació complementària per a aquells professionals que ja exerceixen en l'àmbit de la mediació mercantil i civil.

 

Quines sortides professionals tendré?

Permet obtenir la formació necessària per actuar com a mediador en programes de mediació penal davant jutjats i tribunals i en centres penitenciaris, així com participar en mediacions en l'àmbit privat

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Estudi propi, Presencial, UIBTalent