Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Titulacions que es poden obtenir

Per als alumnes amb titulació universitària reglada:

  • Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA) Títol propi de la UIB (65 ECTS).
  • Especialista Universitari en Màrqueting. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
  • Especialista Universitari en Finances. Títol propi de la UIB (32.5 ECTS).

Per als alumnes amb accés a la Universitat:

  • Diploma Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis. Títol propi de la UIB. (65 ECTS).
  • Diploma Universitari en Màrqueting. Títol propi de la UIB. (30 ECTS).
  • Diploma Universitari en Finances. Títol propi de la UIB. (32.5 ECTS).Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial