Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Preu

  • Matrícula del màster complet:  6.300 €.(5.985€ si la matrícula es realitza abans del 30 de juny de 2022)
  • Matrícula de les assignatures: consultau el llistat adjunt.

La matrícula es pot pagar en tres terminis: 600€ en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis més als mesos de desembre i abril

Es pot realitzar el màster complet o cursar asignatures soltes, pot consultar els preus al document adjunt.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta