Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Preus i Terminis

El cost del curs és de 400 euros. 

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnat per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import del matricula en cas de no admisssió o no realització del curs. 

Publicació llista provisional d'alumnat admès: 8 de gener. Es disposarà d'una setmana per a formalitzar el pagament una vegada s'hagi seleccionat a l'alumnat. 

Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta