Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Dates i horaris

El curs es durà terme del 14 de gener al 25 de març de 2022. 

Les sessions se realitzaran divendres de 16 a 19:30h i els dissabtes de 10 a 13 hores. e

El curs té una extensió de 9 ECTS repartits en seminaris tradicionals i tallers de treball experimental. Està dividit en dos mòduls, el primer amb un contingut mixt teòric i pràctic, impartit en forma de conferències i seminaris, i el segon, format per deu tallers experimentals sobre els diversos continguts del currículum de les Ciències Naturals de l'educació primària.

Metodologia

Atès que el mòdul 2, de tallers, és absolutament presencial, en dur-lo a terme es tindran en compte totes les mesures de seguretat sanitària estipulades.
La docència dels continguts del mòdul 1 podria ser mitjançant videoconferència en cas que la situació sanitària ho aconsellàs.

Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta