2021-2022 Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

El curs es focalitza en l'ús de l'experimentació científica com eina didàctica, si bé també treballa altres metodologies didàctiques: aprenentatge per resolució de problemes, disseny i realització de projectes, ús de TICs, etc. i dona una particular importància a la contextualització del coneixement científic en termes del que s’anomena Ciència, Tecnologia i Societat (CTS).

A més, al curs s’introdueixen metodologies didàctiques innovadores dins el camp de les ciències naturals, amb l’objectiu de dur a terme una innovació docent per a traslladar els coneixements adquirits a l’aula.

 

En que consisteix

Té com a objectiu fonamental que el professorat no universitari pugui millorar la seva competència científica, la qual cosa implica, no tan sols conèixer els fets i conceptes científics, sinó també saber transmetre aquests coneixements als infants i ajudar-los en la construcció d'un coneixement integrador i significatiu de les ciències naturals.

Adreçat a

  •       Persones Diplomades en qualsevol de les especialitats de mestre: Primària, Infantil, Educació Especial.
  •       Persones Graduades en Educació Primària, Educació Infantil.
  •       Persones Llicenciades, graduades i diplomades amb interès per la temàtica

Criteris d'admissió

S'admetrà, per ordre d'inscripció, a les persones diplomades amb l’especialitat en Mestre d’Educació Primària o graduades en Educació Primària, en segon lloc, a les persones diplomades amb la resta de especialitat de mestre o graduades en Educació Infantil i, sempre que quedin places, s’admetrà, també per ordre d’inscripció, a les persones titulades universitàries que tinguin interès en el curs.

Nota: Els alumnes que hagin cursat alguna de les edicions dels Tallers de l’Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències per a l’Educació Primària (ADEC) podran demanar la convalidació de les hores de tallers amb continguts semblants.

Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta