Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

Per persones amb titulació reglada universitària:

  • "Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)".
  • "Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)".
  • “Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)”.

Per persones amb accés a la Universitat:

  • “Diploma Universitari de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)".
  • "Diploma Universitari d'Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)".
  • "Diploma Universitari d'Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)".

Per persones sense accés a la Universitat:

  • "Diploma de Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)".
  • “Diploma d'Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)”.
  • “Diploma d'Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)”.
A distància, Contractació, Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent