Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preus i terminis

  • Matrícula Màster en Contractació Turística: 2.000 euros.
  • Matrícula Expert Universitari en Activitat Turística: 600 euros.
  • Matrícula Expert Universitari en Operadors Turístics: 600 euros.

El cost del curs se pot pagar com a màxim en 3 terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

A distància, Contractació, Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta