Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul 1: Aproximació transversal al turisme.

Mòdul 2: Empresaris turístics.

Mòdul 3: Protecció del consumidor.

Mòdul 4: Contractes de transport.

Mòdul 5: Contracte d'allotjament.

Mòdul 6: Intermediació i contracte de viatge combinat.

Mòdul 7: Contractes d'explotació, col·laboració i expansió.

Mòdul 8: Riscs, infraccions i delictes en l'àmbit turístic.

Mòdul 9: Insolvència, competència, propietat industrial i intel·lectual i fiscalitat en el sector turístic.

Mòdul 10: Experiències professionals.

A distància, Contractació, Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent