Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Preu i condicions

El curs té un preu de 190€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

A distància, A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, UIBTalent
Matrícula oberta