Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2021-22

Titulacions

  • "Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 Anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per a alumnes en titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 Anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per a alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d’Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 Anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per a alumnes sense accés a la Universitat.
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, UIBTalent