Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2021-22

Continguts

MÒDULS

 • L'Atenció Primerenca a les Illes Balears (4 hores)
 • Intervenció familiar i repercussió en la criança (8 hores)
 • El diagnòstic en Atenció Primerenca (8 hores)
 • Detecció-Prevenció-Protocols (8 hores)
 • El desenvolupament de l'infant (16 hores)
 • Patologia del Desenvolupament (2 hores)
 • Intervencions a Infants amb Trastorns de Llenguatge (4 hores)
 • Intervencions a Infants amb Trastorns Visuals (4 hores)
 • Intervencions a Infants amb Trastorns Cognitius (4 hores)
 • Intervencions a Infants amb Trastorns Auditius (4 hores)
 • Intervencions a Infants amb Trastorns Motrius (16 hores)
 • Atenció Primerenca i Teràpia Ocupacional (4 hores)
 • Detecció i Intervenció amb Infants d’Altes Capacitats (4 hores)
 • Adopció i Acolliment a les Illes Balears (4 hores)
 • Maltractament Infantil (4 hores)
 • Trastorns de la Comunicació i de la Relació. Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) (4 hores)
 • Model Centrat en la Família i en Entorns Naturals. SEDIAP APROSCOM (12 hores)

TALLERS

 • Massatge infantil. (15 hores)
 • El joc com a eina d'intervenció (4 hores)
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, UIBTalent