Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulacions

«Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per aquelles persones amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari de la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per aquelles persones amb accés a la Universitat o equivalent.

«Diploma de la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per aquelles persones sense accés a la Universitat.

Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Logística i transport, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta