Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Horari

Del 7 d'octubre de 2021 al 13 de maig de 2022.

Els dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores.

Alguns dissabtes es plantejaran visites o la realització d'algun taller.

Idioma

Les classes és realitzaran en català, castellà i anglès*.

*No cal acreditar el nivell d'anglès, però és molt recomanable tenir coneixements per poder seguir les explicacions a nivell de vocabulari tècnic.

Avaluació

L'avaluació del curs serà el resultat de la mitja de les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls.

Cada mòdul s'avaluarà mitjançant la realització d'una prova escrita.

Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Logística i transport, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta