2020-2021 Màster en Dret Concursal. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial pretén donar resposta a la necessitat de formació continuada, especialització i actualització constant dels professionals dedicats o que pretenen dedicar-se al dret de la insolvència com a solució o com a prevenció de les situacions de crisi econòmica.

La necessària especialització en aquesta matèria es posa de manifest en la demanda actual no solament d'advocats, sinó també d'altres professionals, com ara economistes, titulats mercantils, analistes financers, auditors…, que necessiten tenir una formació més completa en aquest àmbit.

Adreçat a

A professionals del món jurídic i econòmic especialitzats o que es pretenen especialitzar en dret de la insolvència com a solució i com a prevenció. Estudiants de l'últim curs de grau o de postgrau que vulguin orientar la seva formació envers la matèria mercantil.

Curs, Dret, Estudi propi, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta