2020-2021 Màster en Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

El Màster en Dret de Societats pretén donar resposta a la necessitat de formació continuada, especialització i actualització constant dels professionals dedicats o que pretenen dedicar-se al món empresarial des de la perspectiva del Dret de Societats, analitzant de manera especial les societats de capital i sense deixar de banda altres tipus especials de societats, així com aspectes laborals, fiscals i penals rellevants.

La necessària especialització en aquesta matèria es posa de manifest en la demanda actual no solament d'advocats, sinó també d'altres professionals, com ara economistes, titulats mercantils, analistes financers, auditors…, que necessiten tenir una formació més completa en aquest àmbit. Amb aquesta finalitat, s'ofereix la tercera edició d'aquest títol de formació de qualitat en coneixements avançats, adreçat a professionals del món jurídic i econòmic especialitzats o que es pretenen especialitzar en matèria societària.

Adreçat a

A professionals del món jurídic i econòmic especialitzats o que es pretenen especialitzar en matèria societària. Estudiants de l'últim curs de grau o de postgrau que vulguin  orientar la seva formació cap a la matèria mercantil.

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta