Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2020/21 (EDICIÓ VIRTUAL)

Titulacions que es poden obtenir.

  • Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes amb titulació universitària reglada.
  • Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes amb accés a la Universitat.
  • Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes sense accés a la Universitat.

A més, els alumnes del curs podran acreditar que han rebut una formació en gestió de projectes superior a 35 hores, requisit indispensable per a poder accedir a la certificació professional PMP®.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats