2020-2021 Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2020/21

El MBA pretén formar a directius integrals. Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant dues vies: d'una banda, amb l'adquisició d'un sòlid coneixement de les tècniques més innovadores de gestió empresarial, amb una especial èmfasi a les noves tecnologies; i per un altre, molt lligat a les metodologies pràctiques utilitzades, amb el desenvolupament de les habilitats directives que actualment suposen el factor diferencial en els professionals que triomfen.

Adreçat a

Persones que treballen o desitgen treballar en l'àmbit de la gestió empresarial.

La direccio del curs podrà admetre a persones no titulades amb experiencia en el sector.

 

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta