Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Titulacions

Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Per a alumnes amb títulació universitària reglada.

Diploma Universitari de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Per a alumnes amb accés a la Universitat

Diploma de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Per a alumnes sense accés a la Universitat.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Humanitats, Igualtat, Psicologia educativa