Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu i Terminis

El preu de la matrícula és de 900 euros, a pagar mitjançant targeta de crèdit o carta de cobrament. Es podrà pagar com a màxim en 2 terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Semipresencial