Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció

  • Pedro A. Munar Bernat. Doctor en Dret. Catedràtic d'Universitat del departament de Dret Privat de la UIB.
  • Josefina Belmonte Vidal. Llicenciada en Dret, pràctica privada.

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en la matèria. Es tracta d'un conjunt variat de catedràtics i professors universitaris, a més de professionals del sector amb una gran experiencia pràctica, que han estat seleccionats segons la seva especialització i el coneixement de la matèria específica que han d'impartir.

La llista no exhaustiva de professors és la següent:

Pedro Munar Bernat, Josefina Belmonte Vidal, Apol·lònia Martínez Nadal, Maria Teresa Saéz Vicente-Almazán, Anselmo Martínez Nadal, Nieves Torrens Sánchez, Beatriz Verdera Izquierdo, Miriam Tort Sacasa, Irene Nadal Gómez, Juan José Talens Llinás, Antonio Conde Tejón, Miguel Ángel Cerdà Juan,Jose Luis Mateo Hernández, Tomas Méndez López, Petra Mª Thomás Puig, Jose Antonio Carbonell Crespí.

Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Semipresencial