Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

Horari

Dissabtes de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.00 h.

Quines sortides professionals tendré?

Aquesta formació permetrà als participants:

  • Identificar l'eina musical com a recurs i la seva aplicabilitat.
  • Distingir els instruments i el llenguatge de la musicoteràpia.
  • Reconèixer la transmissió de sentiments i la comunicació per mitjà de la música.
  • Conèixer el llenguatge musical com a vehicle cap a la terapèutica.

L'aplicació professional del curs pretén que aquella persona que el superi satisfactòriament entengui i conegui la música com a eina terapèutica. No faculta la persona com a terapeuta, però sí com a professional amb coneixements suficients per recomanar la teràpia i indicar-la.

Avaluació

L'avaluació del curs es farà a través de l'avaluació del treball final de curs: treball dins el camp de la musicoteràpia.

És imprescindible haver assistit al 80% de les classes presencials.

Idioma

El curs s'impartirà principalment en castellà, encara que pot haver algunes sessions en català.

Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Presencial