Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Matrícula completa o parcial

El curs es pot cursar complet o es poden cursar mòduls de manera independent (Aquests mòduls s'acreditaran com a hores de formació docent de la Conselleria d'Educació).

Mòduls matriculables

Horari

Els divendres de 17:30 a 21:00h i els dissabtes de 9:30 a 14:00.

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80% del curs.

Cada mòdul serà avaluat amb tasques específiques.

Finalment, hi haurà una memòria reflexiva dels continguts apresos al llarg del curs (2,8 ECTS).

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran català i castellà.

Quines sortides professionals tindré?

La formació inicial de l'alumne perfilarà les seves possibles sortides professionals. En el cas de titulats en Educació Primària amb la menció d'audició i llenguatge podran optar a places de mestre d'audició i llenguatge a la Conselleria a través d'interinitat i oposició; i els de la resta de mencions i Infantil, a través oposicions.
En el cas de logopedes, pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs, podran optar a treballar en centres clínics o en gabinets privats, i, en cas de tenir el Màster de Formació del Professorat, podran treballar com a orientadors en un centre de secundària.

En general, la titulació permetrà:
• Millorar la qualificació professional.
• Afavorir noves expectatives de treball en el camp de l'ensenyament.
• Preparar-se per oferir suport en llenguatge oral i escrit a alumnes.

Centres educatius, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta