2019-2020 Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

L'objectiu general d'aquest curs és la formació d'especialistes en Audició i Llenguatge. En l'actualitat, es necessiten professors especialistes en tots els centres ordinaris per tal d’adequar la resposta d’aquests a les necessitats educatives de tot l’alumnat en l’entorn més normalitzat possible.

Els alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a trastorns del llenguatge freqüentment requereixen d’uns recursos, ajudes i adaptacions per tal de poder assolir els mateixos objectius que la resta dels seus companys. Així, aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin possible que, paral·lelament, ajudin als altres docents en l’adaptació del currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. Dins aquest context, queda configurat el rol de l’especialista en audició i llenguatge en els centres escolars ordinaris.

Els curs es pot cursar complet o també es poden cursar aïlladament un o més dels mòduls que el conformen.

Adreçat a

Especialment a graduats en educació primària amb la menció d'Audició i Llenguatge.

També està dirigit als graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària d'altres mencions, en Educació Infantil, en Psicologia, en Logopèdia, en Pedagogia, o en Psicopedagogia i en Infermeria.

Centres educatius, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta