Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Preu

  • Matrícula del màster complet:  5.900 €.
  • Matrícula de les assignatures: consultau el llistat adjunt.

La matrícula es pot pagar en tres terminis: 600€ en el moment de formalitzar la matrícula, 2.650 al mes de desembre i 2.650 al mes d'abril.

Es pot realitzar el màster complet o cursar asignatures soltes, pot consultar els preus al document adjunt.

DESCOMPTE 20 ANIVERSARI! S'oferirà un 10% de descompte a l'alumnat de la UIB que acabi durant el 2018/19 els estudis de Dret, Turisme, ADE, Econòmiques i les dobles titulacions i es matriculi del curs complet

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES REMUNERADES: Hi ha la possibilitat de participar en el programa de Pràctiques Remunerades, en les quals l'import de la matrícula es redueix a 4950€ i l'alumne realitza pràctiques remunerades. Cal sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i quedarà pendent d'acceptació per part de la direcció del curs.

En cas que se li concedeixi, els terminis de pagament seran: 600€ en el moment de formalitzar la matrícula, dos terminis de 600€ (un al mes de desembre i l'altre a l'abril) i dos terminis de 1600€ (un al mes de juliol i l'altre al mes de setembre). Aquests terminis són independents de les dates i condicions de realització de les pràctiques. Si al finalitzar el curs, l'alumne no ha realizat les pràctiques corresponents, caldrà que pagui la totalitat de la matrícula (5900€).

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta