Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Horari

  • De dilluns a dijous de 18.30 i 21.30h.
  • Divendres de 16.30 a 21.30h.
  • Excepcionalment algún dissabte pel matí, de 9 a 14h.

La primera setmana del curs es durà a terme un curs d'anivellació de Direcció Financera

Quines sortides professionals tendré?

Els graduats en MBA estan capacitats per a incorporar-se professionalment en qualsevol sector d'activitat empresarial d'àmbit nacional i internacional i ocupar llocs de responsabilitat a empreses multinacionals i en activitats com direcció general, comerç exterior, gestor d'operacions financeres internacionals, logística i gestió de magatzems, direcció comercial, direcció financera, banca, direcció de recursos humans, consultoria i assessoria d'empreses o creació, organització i direcció de la seva pròpia empresa.

Avaluació

Per a poder aprovar les assignatures del màster cal assistir al manco al 80 per cent de les sessions presencials.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continua, basada en l'assistència i la participació, així com la superació de proves pràctiques i elaboració d'un projecte de fi de màster.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran tant castellà com anglès

Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta