Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Professorat

Barceló Taberner, Margalida. Directora del CEP de Manacor. S’ha format especialment en interculturalitat, atenció a la diversitat, immersió lingüística i acolliment lingüístic i cultural d’alumnes nouvinguts. Imparteix tallers sobre actituds lingüístiques.

Bibiloni Cañellas, Gabriel. Professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi de la situació sociològica del català, la teoria i la planificació de l’estàndard i les interferències lingüístiques.

Calvo Sastre, Aina. Professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Imparteix assignatures sobre planificació de la intervenció en diferents àmbits de l’educació social i sobre programes d’animació cultural.

Capellà Oliver, Magdalena. Professora de l’IES Bendinat. S’ha format en estudis teatrals, especialment en teoria i pràctica dels processos creatius, a més de dramatúrgia, clown, creació i altres tècniques teatrals.

Carrasco Escandell, Maria Josep. Professora del CEPA Son Canals. Ha treballat temes com els usos i les actituds lingüístiques, l’educació multicultural i l’acolliment lingüístic i cultural. Imparteix tallers sobre actituds lingüístiques.

Castell Orell, Xisca. Professora de secundària i tècnica de suport a la recerca del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB), des d’on exerceix, entre d’altres, tasques de difusió.

Defior Barcons, Beatriu. Facultativa superior, especialitat assessorament lingüístic, del Govern de les Illes Balears. Cap del Servei de Foment de l’Ús del Català de la Direcció General de Política Lingüística.

Guiscafrè Danús, Jaume. Professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Ha publicat articles sobre etnopoètica en revistes especialitzades. Imparteix assignatures de teoria de la literatura i de folklorística.

Llabrés Fuster, Antoni. Professor titular del Departament de Dret Penal de la Universitat de València. Director del Servei de Política Lingüística d’aquesta universitat (2003-2006).

Marí Mayans, Isidor. Subdirector general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1980-1988). Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1989.

Melià Garí, Joan. Professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (1999-2003).

Sanginés Sáiz, Gemma. Màster en Teràpia de Conducta. Ha publicat sobre el tema de les actituds lingüístiques des del punt de vista de la psicologia social. També imparteix tallers i conferències sobre aquesta qüestió.

Serrano Ripoll, Maria Jesús. Professora associada del Departament de Psicologia de la UIB. Imparteix assignatures de psicologia social dels grups i de la comunicació.

Strubell Trueta, Miquel. Màster en Psicologia de l’Educació per la Universitat de Londres. Cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1980-1999). Ha estat director de l’Institut de Sociolingüística Catalana.

Valriu Llinàs, Caterina. Professora catedràtica del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Les seves línies de recerca són la literatura oral, especialment el llegendari i el rondallari, i els llibres per a infants i joves.

Valls Ratés, Ïo. Doctoranda al Grup de Recerca d'Estudis en Prosòdia (GREP) a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves línies de recerca són l'oratòria, la realitat virtual i la seva aplicació a les aules de secundària i universitat. Imparteix formació en habilitats orals a joves i adults.

Vanrell Bosch, Maria del Mar. Professora contractada doctora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Actualment és la investigadora principal del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears.

Equip directiu

Direcció

Beatriu Defior Barcons

Maria del Mar Vanrell Bosch

Coordinació

Xisca Castell Orell

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent