Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Programa

Aquesta formació té un total de 125 hores presencials. A més, els estudiants hauran d'elaborar un treball de fi d'estudis que consistirà en la presentació de la programació d'una intervenció a un context determinat o un treball de revisió i investigació bibliogràfica.

Conferència inaugural (1 hora). La tasca del dinamitzador lingüístic

Mòdul I: Competència comunicativa: introducció (2 hores)

 1. Competència lingüística. Aspectes bàsics.
 2. Competència discursiva. Aspectes bàsics.

Mòdul II: Competència comunicativa: competència sociolingüística (20 hores)

 1. Conceptes sociolingüístics bàsics: diversitat lingüística, contacte de llengües, normes d'ús, actitud i prejudici.
 2. Psicologia social dels grups i de les organitzacions.
 3. Microsituacions típiques d'un dinamitzador lingüístic.
 4. Detecció d'anomalies sociolingüístiques.
 5. Programació d'activitats actitudinals per augmentar l'ús de la llengua.

Mòdul III: Competència comunicativa: competència estratègica (12 hores)

 1. Característiques generals i estratègies bàsiques per a la comprensió en L2.
 2. El llenguatge no verbal. Empatia i assertivitat.
 3. Parlar en públic, en grup, amb grups socials diversos (infants, joves, etc.).
 4. Gestió de la conversa, dels col·loquis, etc. Tècniques d'expressió oral en grup.

Mòdul IV: Competència comunicativa: competència enciclopèdica (12 hores)

 1. Coneixement del món. Aspectes principals relacionats amb les Illes Balears.
 2. Coneixements culturals. Cultura popular tradicional i calendari festiu.
 1. Interferències culturals: detecció, prevenció i integració.
 2. Llenguatge i cultura: expressions, dites, frases fetes...
 3. Expressió cultural i artística del territori: gastronomia, música i cançó, glosa, dansa, símbols, personatges, rondalla...

Mòdul V: Competència intercultural (12 hores)

 1. Gestió del repertori en un context de diversitat.
 2. Multiculturalitat i interculturalitat: acollida i cohesió social.
 3. Gestió de la diversitat.
 4. El català com a L2.
 5. La voluntat de comunicar en una segona llengua. Variables del model.

Mòdul VI: Anàlisi de l’entorn social (4 hores)

 1. Descripció de la societat de les Illes Balears.
 2. Grups lingüístics i socials.
 3. Relacions i formes de comunicació més adequades per a la llengua.
 4. El paper de les organitzacions.

Mòdul VII: Marc legal (10 hores)

 1. Conceptes  bàsics.
 2. Principals normes: Constitució espanyola, Estatut d'autonomia, Llei de normalització lingüística, CELROM...
 3. Anàlisi de la situació actual.
 4. Recursos: reculls de normativa, oficines de defensa de drets...

Mòdul VIII: Planificació: aspectes generals (4 hores)

 1. Conceptes generals.
 2. Estructura de la programació: objectius, continguts, materials, metodologia, avaluació (eines i tipologia).

Mòdul IX: Planificació: planificació lingüística (12 hores)

 1. Objectius.
 2. Planificació del corpus i de l'estatus.
 3. Àmbits.
 4. Agents.
 5. Fases i models.

Mòdul X: Gestió de grups (10 hores)

 1. Tècniques de cohesió i gestió de grups de tipologia diversa.
 2. Atenció a la diversitat, interacció individual i grupal.
 3. Lideratge.
 4. Animació sociocultural.

Mòdul XI: Creativitat (10 hores)

 1. Tècniques d'expressió cultural tradicional i contemporània: glosa i recitació contemporània (rap, etc.), lectura poètica, paraula i imatge, lemes i eslògans, cançó en català, dramatització i teatre, jocs.

Mòdul XII: Tècniques de difusió (10 hores)

 1. Tècniques de recollida d'evidències i difusió: fotografia, àudio, vídeo, audiovisual, mural, etc.
 2. Publicació immediata i publicació sostenible. 
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent