Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS). Any acadèmic 2018-19