Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Equip de direcció i docència

Director

  • Prof. Dr. Andreu Palou Oliver, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

Coordinador mèdic:

  • Prof. Dr. José R. Cabo Soler, catedràtic de la Universitat de València. Facultat de Medicina.

Coordinadora de recerca:

  • Prof. Dra. Catalina Picó Segura, catedràtica de la Universitat de les Illes Balears. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

El professorat el constitueixen majoritàriament catedràtics d'universitat, professors titulars d'universitat i especialistes mèdics de reconegut prestigi i destacats exalumnes d'aquest màster. La majoria dels professors són, a més, doctors universitaris.


Podeu consultar el llistat detallat de tot el professorat al fulletó del màster.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Mallorca, Màster, Presencial