2017-2018 Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Aquest curs intenta transmetre a l'alumnat tot el conjunt de coneixements teòrics i pràctics que es requereixen per a l'aplicació de sistemes de control de gestió en l’exercici professional a la indústria hotelera.

El sistema de gestió Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) és el sistema comptable utilitzat generalment al sector hoteler i el que es té en compte als estudis i estadístiques del sector.

Adreçat a

A titulats en Turisme, Administració i Direcció d'Empreses i Economia. També a professionals, treballadors i directius del sector hoteler, amb coneixements comptables bàsics, que vulguin millorar els actuals sistemes de gestió que implanten i, per tant, fer més efectiu i eficient el procés de presa de decisions.

Idioma

Se farà servir el català i castella indistintament

Contractació, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial