2017-2018 Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Cada vegada més entitats bancàries a Espanya i al conjunt de la Unió Europea demanen personal qualificat en les tasques d'assessorament financer i planificació patrimonial. Lluny de convertir-la en una activitat en declivi, l'actual crisi financera ha posat de manifest la necessitat de les entitats de comptar amb professionals experts en aquestes matèries.

Aquest programa té per objecte formar aquests professionals i dotar-los dels coneixements necessaris per a què puguin exercir les tasques d'assessoria financera i gestió patrimonial d'acord amb els estàndards exigits a nivell internacional.

El temari, que cobreix els fonaments teòrics i l'aplicació a la pràctica, oferirà una formació actualitzada i integral en assessoria financera i gestió patrimonial. A més, està dissenyat per facilitar la superació de l'examen d'Assessor Financer Europeu de la European Financial Planning Association. El mètode d'ensenyament és essencialment aplicat i es complementa amb xerrades i taules rodones de professionals de reconegut prestigi en el sector al llarg del curs, entre els quals s'inclouen responsables d'àrea del Banc d'Espanya, de la CNMV i altres institucions del món financer de caràcter públic i privat.


El curs està pensat perquè els alumnes amb formació acadèmica en economia i administració d'empreses tinguin una visió compacta i pràctica dels coneixements requerits per obtenir l'acreditació d'Assessor Financer Europeu, així com per complementar la formació en aquells aspectes més específics que no es cobreixen en les titulacions oficials. Per als alumnes sense aquesta formació acadèmica el programa s'ha dissenyat per adquirir els coneixements de forma senzilla i focalitzada.

Adreçat a

Professionals del sector bancari que vulguin especialitzar-se o actualitzar els seus coneixements en l'assessoria financera, gestió patrimonial, i banca privada.Alumnes i titulats en Ciències Empresarials, Administració d'Empreses, Economia, Turisme, i Dret que volen descobrir oportunitats professionals en el sector financer. Professionals que exerceixen en àrees relacionades, com la comptabilitat o la fiscalitat, que vulguin adquirir noves competències per tal de millorar la seva projecció professional.

Més Informació http://maf.uib.es/ Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Finançament, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial