Curs d’Actualització Universitària en Desenvolupament d’Apps i Videojocs per iOS en Swift i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

  • "Curs d'Actualització Universitària en Desenvolupament d'Apps i Videojocs per iOS en Swift i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)", per alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari de Desenvolupament d'Apps i Videojocs per iOS en Swift i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)" , per alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma de Desenvolupament d'Apps i Videojocs per iOS en Swift i Objective-C . Títol propi de la UIB (12 ECTS)", per alumnes sense accés a la Universitat.
A distància, Big Data, Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Noves tecnologies, Software