Curs d’Actualització Universitària en Valoració Funcional i Optimització de l’Exercici Físic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà

Avaluació

Per a poder ser avaluat, cal assistir al manco al 70% del total de les classes presencials

El procés d'avaluació està format per un examen teòric i una prova pràctica. La part teòrica té un pes del 70% sobre la l'avaluació final

L’examen teòric és una prova tipus test i la prova pràctica consisteix en la valoració de patrons de moviment i disseny  d'exercicis físics per a optimitzar-los.

Lloc de realització

  • Divendres: campus de la UIB (aula per determinar).
  • Dissabtes i diumenges: Centre MQC (Movement Quality Center). Carrer Projecte Home 11, 07007 Palma.
Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial
Matrícula oberta