Curs d’Anglès del nivell B2: Curs de conversa especialitzat en el sector turístic

Preus i terminis

Matrícula general: 105 euros
Membres del PAS, PDI i estudiants de la UIB: 75 euros


El pagament es podrà fer en línia amb targeta o mitjançant ingrés amb document bancari.
La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi a un nombre mínim d'alumnes. Només en aquest cas es tornarà l'import de la matrícula abonat.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar l'anul·lació de la matrícula total o parcial aportant la documentació justificativa pertinent.


Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada
  • Situació de discapacitat sobrevinguda
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l'estudiant
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB a una altra universitat amb posterioritat a la matriculació
  • Denegació del visat
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

* En cap cas no es tornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta