Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)