Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Programa

Els continguts del màster s'estructuren al voltant de dues dimensions, la social i la de la innovació. S'estructuren en cinc sessions presencials intensives, connectades per períodes que anomenarem «sprints d'innovació».

5 sessions presencials (focus + eines) i 4 sprints entre sessions (avanç dels projectes + tutorització).

Sessió 1. 

Dimensió Innovació: Procés de la Innovació.

 • Mètode senzill i efectiu per a afrontar reptes socials.
 • Eines per a entendre problemes, dissenyar solucions innovadores i prototips.

Sessió 2.

Dimensió Social: Discapacitat i Salut Mental.

Dimensió Innovació: Escoltar i Analitzar.

 • Escoltar, entendre i definir situacions complexes.
 • Aprofundir en l'ús d'eines i mètodes d'anàlisis.

Sessió 3.

Dimensió Social: Itineraris de formació i inserció sociolaboral - Joves i Desigualtat i exclusió social.

Dimensió Innovació: Generar idees i Implementar.

 • Generar idees i millorar-les.
 • Eienes per a crear solucions.
 • Mètriques i converses.
 • Èxits i fracassos.

Sessió 4.

Dimensió Social: Majors.

Dimensió Innovació: Adaptar l'organització.

 • Incorporar la innovació com a activitat clau en l'organització.
 • Integrar la innovació en l'operativa diària.
 • Incorporar actors externs per a innovar.

Sessió 5.

Presentació final de projectes d'innovació social aplicats.

 • Presentació de projectes de fi de Màster (TFM) integrant els aprenentatges en mètodes i eines d'innovació.
Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial