2022-2023 Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2023/24. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

La innovació no només és una necessitat per a les empreses. Tampoc no és una qüestió exclusivament tecnològica. Les organitzacions socials i l'Administració Pública també han de concentrar esforços perquè la innovació sigui sempre una prioritat. 

Gairebé sempre són les entitats privades les encarregades dur a terme les innovacions socials, és a dir, de materialitzar el coneixement creat per satisfer les necessitats de la ciutadania. 

Però quina capacitat d'absorció de coneixement tenen aquestes entitats? Com estructuren els projectes d'innovació social per fer-los realitat? Com organitzen la seva activitat per donar solucions innovadores als problemes i necessitats de la societat en la qual es troben immerses?

Aquest màster té com a objectiu cobrir la creixent necessitat social de disposar de professionals capacitats que intervinguin en els processos de foment, desenvolupament, assessorament, seguiment i avaluació de la innovació social i de les polítiques públiques de l'entorn.

D'aquesta manera, les entitats sense ànim de lucre, els departaments de responsabilitat social corporativa de les empreses i les administracions públiques que volen fer eficients els seus projectes necessiten professionals formats en la doble dimensió que sustenta aquest màster: la social i la d'innovació.

Adreçat a

Aquest títol està orientat a la capacitació professional de persones interessades en el desenvolupament de la innovació social però sobretot amb inquietuds i amb ganes de canviar les coses.

Més concretament, aquest estudi s'adreça a:

- Professionals de qualsevol disciplina que volen donar un gir a la seva trajectòria i aprendre noves experiències i metodologies d'innovació social
- Responsables i professionals d'organitzacions del tercer sector, l'Administració pública, de grans, mitjanes i petites empreses i/o emprenedors socials
- Persones inquietes que cerquen crear nous projectes o facilitar processos de transformació en projectes ja existents

Idioma

El curs s'impartirà en castellà

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial