2022-2023 Curs d'Alemany del nivell A1 (1S)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Opuscles i reconeixement dels cursos d'idiomes

El Curs d'Alemany del nivell A1 reflecteix la competència i especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El podeu consultar en aquest enllaç

Curs, Presencial, UIBTalent