2022-2023 Curs de Català del nivell B1

Curs de Català del nivell B1

Els cursos del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure'n models oficials d'exàmens a aquest enllaç enllaç

Adreçat a

Totes les persones interessades en el curs i a preparar la prova lliure de català del nivell B1.

Curs, Inserció Professional, Presencial, UIBTalent