2022-2023 Curs de Català del nivell A2

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Curs de Català del nivell A2

Per obtenir el certificat del nivell A2 de català, l'alumne ha de poder comunicar-se en situacions senzilles que impliquin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat immediata.

Els cursos de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure models oficials d'exàmens a aquest enllaç.

Adreçat a

Totes les persones interessades en el curs i a preparar la prova lliure de català del nivell A2.

Curs, Cursos d'idiomes, Humanitats, Presencial, UIBTalent