Expert Universitari en Altes Capacitats Intel•lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)