2022-2023 Expert Universitari en Altes Capacitats Intel•lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El curs d'Expert Universitari en Altes Capacitats Inteectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS) consisteix en proporcionar formació als professionals de l'àmbit educatiu  i clínic donant a conèixer les eines adequades per cobrir les necessitats  dels infants que tenen altes capacitats en totes les etapes de l'educació obligatòria. Atesa la necessitat detectada arran de l'aplicació del Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals als centres escolars de la nostra comunitat autònoma, ja que es preveu un augment en la detecció d’aquests alumnes, cal formar, preparar i informar els professionals que, tard o d’hora, hauran de comprendre la naturalesa i les necessitats dels seus alumnes.

Aquest curs s'adreça a qualsevol persona que tingui interès en el tema i es trobi en possessió d'una titulació universitària oficial, de grau o equivalent.

Sessió informativa

El passat 6 d'octubre a les 17:30h se va dur a terme una sessió informativa.

Aquí tens el video amb la informació:

Adreçat a

El curs es dirigeix a qualsevol persona que tingui interès en el tema i es trobi en possessió d'una titulació universitària oficial, de grau o equivalent.

Es recomana especialment a les persones titulades universitàries en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri o professionals de la sanitat; al professorat de secundària i batxillerat, i a altres titulats que acreditin la seva dedicació professional en educació i vulguin completar la seva formació en aquest camp.

Centres educatius, Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Infància, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent