2021-2022 Prova Lliure Català C2 (juliol 2022)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

 

Examen lliure de llengua catalana. Nivell C2. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

Qualificacions definitives Prova Lliure Català C2

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Convocatòries, Educació, Eivissa, Exàmens d'idiomes, Formentera, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial