2021-2022 Prova Lliure Català C1 (juliol 2022)

Examen lliure de llengua catalana. Nivell C1. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

Qualificacions definitives prova lliure Català C1

Sol·licitud de revisió examen oral C1

 

El termini de sol·licitud de revisió comença el dilluns 1 d'agost, a les 00 hores i finalitza a les 23.59 hores, quan el formulari es tancarà automàticament. Un cop s'hagi tramès la seva sol·licitud, rebrà un resguard per correu electrònic.

Actualment no pot emplenar aquest formulari.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Convocatòries, Eivissa, Exàmens d'idiomes, Humanitats, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent